3K Program

2023.12.15

Komplex - Koordinált - Kooperáció 
azaz 
Átfogó - Összehangolt - Együttműködés

 • 5 év alatt,
 • 73 db. intézményben, szakmai csoportban, teamben végzett, összesen 
 • 2140 munkaóra esetmegbeszélő csoport, képzés, tréning, szupervízió
 • tapasztalatain alapuló, komplex képzés - tréning - szakmai műhely

A 3K Program

Kedves kolléga, csoportvezető, intézményvezető!

Az elmúlt öt évben az EFOP 3.8.2. Kiemelt Európai Uniós Projektben szakmai személyiségfejlesztő csoportvezetőként dolgoztam. Esetmegbeszélő és szupervíziós csoportokat tartottam a szociális - gyermekvédelmi szférában. 48 intézményben, összesen 1440 munkaórában. 

Mellette saját tréningjeim, képzéseim, workshopjaim, és programjaim által, további intézményekkel, szervezetekkel, szakmai csoportokkal dolgozhattam. Ez további, mintegy 25 intézmény, team, szakmai csoport, 700 órában. Megismerhettem működésüket, jó gyakorlataikat, módszereiket, tapasztalataikat és szakmai - emberi reagálásaikat, magatartásaikat, hozzáállásukat.

Az alábbi programba igyekeztem beépíteni, beledolgozni mindazt, amit megfigyeltem, megtapasztaltam és (meg)tanultam a kollégáktól ez alatt az időszak alatt.

Egy program:

 • A Család- és Gyermekjóléti Központok szakmai csoportjainak hatékony együttműködéséért.
 • A családsegítők, esetmenedzserek és óvodai, iskolai szociális segítők részére. Kompetencián alapuló, közös team munkájuk megalapozásáért, fejlesztéséért és magabiztos működtetéséért.

A hierarchikus működés rengeteg korlátot , konfliktust eredményez a gyermekek és családjaik segítésében. Ugyanakkor a  jogi- és szakmai háttér adott és lehetőséget is kínál a többszempontú megközelítés alkalmazására, az intézményen belüli szakmai csoportok és szakemberek horizontális együttműködésére.

Az alábbi módszertani program megoldást kínál az összehangolt, közös munkára.

Elemei:

 1. Szakmai műhely, a vezetők részére. Tájékoztatás a programról és konzultáció az igényekről, szükségletekről, vezetői feladatokról.
 2. Érzékenyítő, team építő tréning és belső blended képzés az esetmenedzserek, családsegítők és óvodai, iskolai szociális segítők együttes részvételével. A program szakmai  megalapozása.
 3. Tervezői szakmai műhely, ugyancsak a három kompetenciaterület munkatársainak közös részvételével. Szerkezeti, szervezeti és tartalmi - módszertani tervezés. szervezés, fejlesztés, megvalósítás.
 4. Új struktúra (személyes együttműködések, teamek rendszere, esetmegbeszélő csoportok, szakmai triádok) és más szükséges tartalmi - módszertani elemek) létrehozása és működése, működtetése a mindennapi szakmai munkában.
 5. Után követő, programtámogató és programkísérő team szupervízió alkalmazása.
 6. Után követő, programtámogató esetmegbeszélő csoportok vezetése.

A 3K programhoz természetesen módszertani leírás is tartozik. A dokumentum a programban résztvevő, azt megrendelő intézmények részére biztosított.

3K Program

 • Egy program a hatékony szakmai kooperációért!
 • Felejtsd el a hierarchikus működést!
 • 3K Program: Komplex, Koordinált, Kooperáció
 • Adj KO-t az alá-fölé rendeltségnek és élj a KOmpetencia alapú szakmai együttműködés előnyeivel, lehetőségeivel!

Érdeklődni az alábbi elérhetőségeimen lehet:

email:      vajdazsolt68@gmail.com

Telefon:  +3620 213 1847

Keressetek bizalommal!

Vajda Zsolt

szociális munkás - szociálpolitikus

szupervizor, tréner, coach

Átfogó                                                      Összehangolt                                                    Együttműködés