3K Program

2022.02.10

Komplex - Koordinált - Kooperáció 
azaz 
Átfogó - Összehangolt - Együttműködés

A program előzménye, megalapozottsága:

Kedves kolléga, csoportvezető, intézményvezető!

Az elmúlt öt évben az EFOP 3.8.2. Kiemelt Európai Uniós Projektben szakmai személyiségfejlesztő csoportvezetőként dolgoztam. Esetmegbeszélő és szupervíziós csoportokat tartottam a szociális - gyermekvédelmi szférában. 48 intézményben, összesen 1440 munkaórában. 

Mellette saját tréningjeim, képzéseim, workshopjaim, programjaim által, további intézményekkel, szervezetekkel, szakmai csoportokkal dolgozhattam. Ez további 20-25 intézmény mintegy 800 órában. Megismerhettem működésüket, jó gyakorlataikat, módszereiket, tapasztalataikat és szakmai - emberi reagálásaikat, magatartásaikat, hozzáállásukat.

Az alábbi programba igyekeztem beépíteni, beledolgozni mindazt, amit megfigyeltem, megtapasztaltam és (meg)tanultam a kollégáktól ez alatt az időszak alatt.

Egy program:

 • A Család- és Gyermekjóléti Központok szakmai csoportjainak hatékony együttműködéséért.
 • A családsegítők, esetmenedzserek és óvodai, iskolai szociális segítők részére. Kompetencián alapuló, közös team munkájuk megalapozásáért, fejlesztéséért és magabiztos működtetéséért.

A hierarchikus működés rengeteg korlátot , konfliktust eredményez a gyermekek és családjaik segítésében. Ugyanakkor a  jogi- és szakmai háttér adott és lehetőséget is kínál a többszempontú megközelítés alkalmazására, az intézményen belüli szakmai csoportok és szakemberek horizontális együttműködésére.

Az alábbi módszertani program megoldást kínál az összehangolt, közös munkára.

Elemei:

 1. Szakmai műhely, a vezetők részére. Tájékoztatás a programról és konzultáció az igényekről, szükségletekről, vezetői feladatokról.
 2. Érzékenyítő, team építő tréning és belső blended képzés az esetmenedzserek, családsegítők és óvodai, iskolai szociális segítők együttes részvételével. A program szakmai  megalapozása.
 3. Tervezői szakmai műhely, ugyancsak a három kompetenciaterület munkatársainak közös részvételével. Szerkezeti, szervezeti és tartalmi - módszertani átalakítás, fejlesztés. Tervezés, szervezés, megvalósítás.
 4. Új struktúra (személyes együttműködések, teamek rendszere, esetmegbeszélő csoportok, szakmai triádok) és más szükséges tartalmi - módszertani elemek) létrehozása és működése a mindennapi szakmai munkában
 5. Után követő, programtámogató és programkísérő team szupervízió alkalmazása
 6. Után követő, programtámogató esetmegbeszélő csoportok vezetése

A 3K programhoz természetesen módszertani leírás is tartozik. A dokumentum a programban résztvevő, azt megrendelő intézmények részére biztosított.

3K Program

 • Egy program a hatékony szakmai kooperációért!
 • Felejtsd el a hierarchikus működést!
 • 3K Program: Komplex, Koordinált, Kooperáció
 • Adj KO-t az alá-fölé rendeltségnek és élj a KOmpetencia alapú szakmai együttműködés előnyeivel, lehetőségeivel!

Érdeklődni az alábbi elérhetőségeimen lehet:

email:      vajdazsolt68@gmail.com

Telefon:  +3620 213 1847

Keressetek bizalommal!

Vajda Zsolt

szociális munkás - szociálpolitikus

szupervizor, tréner, coach

Átfogó                                                      Összehangolt                                                    Együttműködés