É.K.E.S. tréning

2024.01.01

É.K.E.S. tréning, azaz:

 • Érzékenység
 • Kommunikáció
 • Empátia
 • Segítségnyújtás

A humán szolgáltatásokban, az oktatás, egészségügy, szociális-gyermekvédelmi szféra területein dolgozó szakemberek munkájuk során számos szakmai - emberi készséget használnak. Köztük olyanokat, melyek megléte elkerülhetetlen a mindennapi munkavégzéshez. Ezek közül a tréning hármat emel ki annak érdekében, hogy a negyedik fogalom, a segítségnyújtás magas színvonalon valósulhasson meg. Melyek is ezek a készségek?

 • Az érzékenységünk az emberi sorsok és problémák iránt.
 • A kommunikációnk, mely egyszerre készség és módszer is a szakmai életünkben.
 • Az empátiánk, ami nélkülözhetetlen, mások élethelyzetének átérzéséhez.
 • A segítségnyújtásunk komplexitása, hogy szakmai tevékenységeink megfelelők legyenek azok számára, akik a támogatásunk, kísérésünk alanyai.
 • Érzékenység - egy emberi készség, ami előfeltétele szakmai munkánknak
 • Kommunikáció - módszere és eszköze is tevékenységeinknek
 • Empátia - nélkülözhetetlen készsége minden humán terület szakemberének
 • Segítségnyújtás - a humán szféra célja, tartalma és módszereinek összessége egy szóban kifejezve.

Kiknek ajánlom?

Az oktatás, egészségügy és szociális-gyermekvédelmi szféra területein működő szakmai csoportoknak, teameknek, akik szinten tartanák és frissítenék, fejlesztenék a szakmai munkájukban alkalmazott készségeiket.

Ha...

 • Rátekintenétek szakmai készségeitekre...
 • Karbantartanátok ezeket a készségeiteket...
 • Fejlesztenétek ezeket a készségeket és általuk a kompetenciáitok...
 • Ha fontosnak tartjátok a szakmai önismeretet és annak frissítését, mélyítését...
 • Érzékelitek a változásokat mind magatokban, mind a környezetetekben és szeretnétek, hogy a szakmai munkátok is kövesse ezeket a változásokat, továbbá meg is feleljen a változások hozta kihívásoknak...
 • Észrevettétek, hogy mennyire megváltozott a kommunikáció az idők során és hisztek abban, hogy ezt érteni, követni, (meg)tanulni, fejleszteni majd (fel)használni is lehet a munkátokban...
 • Szeretnétek, ha a szakmai munkátok, a segítségnyújtás maga, mind eszközeiben, mind módszereiben reagálna az új kihívásokra, a megváltozott körülményekre...

Akkor nektek ajánlom ezt a tréningem.

Mi a cél?

A résztvevők önismeretének, szakmai készségeinek, például kommunikációjának, empátiájának, fejlesztése. Hatékony kommunikációs módszerek elsajátítása az ügyfelekkel, kliensekkel, hogy a segítő folyamat optimális, együttműködő, partneri kapcsolat legyen.

Mi történik a tréningen, mi a tartalom?

Négy tematikai egység mentén haladunk.

 • Bevezetés - ráhangolódás - érzékenység
 • Szakmai önismeret - empátia
 • Kommunikáció - konfliktuskezelés - együttműködés
 • Segítségnyújtás - Módszertan, módszertár

Mi a módszer?

 • A csoportmunka, a tréning, a team coaching eszköztárából változatosan alkalmazott módszerekkel dolgozom.

Mennyi időt vesz igénybe a tréning?

 • A tréning 20 és 30 órás változatban áll rendelkezésetekre.
 • A megvalósítás ütemezését közösen tervezzük meg. Alkalmazkodom a lehetőségeitekhez.

Hol lesz a tréning?

 • Helybe megyek, a te intézményedbe.

Érdeklődni az alábbi elérhetőségeimen lehet:

e-mail:    vajdazsolt68@gmail.com

telefon:  +3620 213 1847

A tréning díjszabása függ a résztvevők számától és a földrajzi távolságtól.

Kérj ajánlatot! Örömmel állok rendelkezésedre.

Vajda Zsolt

szupervizor - tréner - coach