Prevenció az iskolában  Tréning & Szakmai műhely

2022.04.14

Kedves iskolai prevencióval foglalkozó szakemberek, iskolai szociális munkások!

Az iskolai szociális munka talán az egyik legsokoldalúbb témákkal és módszerekkel operáló szakterület. (Elsődleges, másodlagos, harmadlagos prevenció, szocializációs programok, önismeret, készségfejlesztés /minden nemű készségfejlesztés/ konfliktuskezelés, pályaorientáció, változáskezelés stb... stb... ) Egyik személyes kedvencemről, a szülői csoportokról most nem is beszélek. 😊 

Az iskolai szociális munka egyik fő fókusza a különböző problématerületekre válaszként adott prevenciós programok. Például:

 • Iskolai bullying (online és offline) megelőzés és kezelés
 • Drog-, és egyéb káros szenvedélyek kialakulását, (el)terjedését megelőző programok

Az iskolai prevencióva foglalkozó szakembereknek, az iskolai szociális munkásoknak, számos kihívással kell számolniuk ezen a szakterületen:

 • Intézmények ellenállása
 • Kevés idő és hely a programok megvalósítására
 • Eszközök, módszerek ismeretének hiánya
 • Kommunikációs gátak
 • Módszertani nehézségek

Ezekre válaszul kínálom az alábbi blended, azaz tapasztalati képzésem.

Prevenció az iskolában

3 modulból álló szakmai - módszertani program

Minden egyes módul 1 tréningnapból és 1 szakmai - tervezői műhelyből áll. 

1. modul: Bevezetés: 2 nap, 2 x 8 óra

 • Tréning nap: Prevencióról általában, prevenciós programok célja, tartalma, eszközrendszerei, (pl. előadás, interaktív előadás, csoportmunka, játék, stb...) és ezek megvalósítása. (Tapasztalati tanulás)
 • Szakmai tervezői műhely: Konkrét prevenciós program(ok) kidolgozása 

2. modul: Módszertan: 2 nap, 2 x 8 óra

 • Tréning nap: Az előadás és interaktív előadás ismérvei, csoportvezetési ismeretek, csoportdinamikai alapismeretek. (Tréning, tehát tapasztalati úton történő tanulás.)
 • Szakmai tervezői műhely: Konkrét csoportok tervezése (Cél, tartalom, eszköz, módszer, megvalósítás) 

3. modul: Módszertan - módszertár: 2 nap, 2 x 8 óra

 • Tréning nap: Módszerek, eszközök, technikák (pl. dramatikus elemek, gamification /játékosítás/, feladatcsoportok, stb...) csoportdinamika, csoportvezetés, páros csoportvezetés.
 • Szakmai tervezői műhely: Saját csoportok tervezése, szervezése és megvalósítása. (Részletes kidolgozás)

Kiknek ajánlom?

 • Intézményeknek, szervezeteknek, teameknek.
 • Minimum létszám 8 fő.
 • Ha ennél kevesebben vagytok a teamben, álljatok össze közeli településen működő intézménnyel, teammel, szervezettel, az ott dolgozó kollégáitokkal. Korábban számos tréningemen bevált ez a módszer és a heterogén összetételnek számos előnye van. Például tapasztalatmegosztás.
 • Maximum létszám 14 fő.

Hol?

 • Helybe megyek, a te intézményedbe.

Árak:

Modulonként (2 x 8 óra. Tréning & Műhely)

 • Budapesttől 100 km-ig:       140.000 HUF/modul/csoport, 8 - 14 fő-nek összesen. Ez például egy 10 fős csoport esetén 7.000 HUF/nap/fő.
 • Budapesttől 100 km felett:  160.000 HUF/ modul/csoport, 8 - 14 fő-nek összesen. Ez például egy 10 fős csoport esetén 8.000 HUF/nap/fő.

Az egyes modulok természetesen külön - külön is megrendelhetők. Például dönthettek úgy, hogy ti csak az elsőt vagy a másodikat, netán a harmadikat rendelitek meg. Ez attól függ, hogyan, miként ítélitek meg az előzetes tudásotokat, tapasztalataitokat. Én elfogadom a választásotokat.

Várom szíves érdeklődéseteket az alábbi elérhetőségeimen:

Telefon: 0620 213 1847

Email:     vajdazsolt68@gmail.com