Prevenció az iskolában  Tréning & Szakmai műhely

2024.01.02

Kedves iskolai prevencióval foglalkozó szakemberek!

Az iskolai szociális munka, a családsegítés talán az egyik legsokoldalúbb témákkal és módszerekkel operáló szakterületek. (Egyéni, eseti munka, csoportmunka, közösségi szociális munka, elsődleges, másodlagos, harmadlagos prevenció, szocializációs programok, önismeret, készségfejlesztés /minden nemű készségfejlesztés/ konfliktuskezelés, pályaorientáció, változáskezelés stb... stb... ) Egyik személyes kedvencemről, a szülői csoportokról most nem is beszélek. 😊 Tudom, mindezek sokszor hátrányt szenvednek a napi túlterhelés miatt. De a jogszabályi és szakmai keretek szerint ezek közös feladatok. Szakmánk alapjai.

A prevenciós munka egyik fő fókusza a különböző problématerületekre válaszként adott, megelőzést szolgáló programok. Például:

 • Iskolai bullying (online és offline) megelőzés és kezelés
 • Drog-, és egyéb káros szenvedélyek kialakulását, (el)terjedését megelőző programok
 • Szerek nélküli szenvedélyek kialakulását, (el)terjedését megelőző programok
 • Egyéb, edukatív programok

Az iskolai prevencióval foglalkozó szakembereknek, számos kihívással kell számolniuk ezen a szakterületen:

 • Intézmények ellenállása
 • Kevés idő és hely a programok megvalósítására
 • Eszközök, módszerek ismeretének hiánya
 • Kommunikációs gátak
 • Módszertani nehézségek

Ezekre válaszul kínálom az alábbi blended, azaz tapasztalati képzésem.

Prevenció az iskolában

3 modulból álló szakmai - módszertani program

Minden egyes módul 1 tréningnapból és 1 szakmai - tervezői műhelyből áll. 

1. modul: Bevezetés: 2 nap, 2 x 8 óra

 • Tréning nap: Prevencióról általában, (elsődleges, másodlagos, harmadlagos prevenció). A megelőző programok célja, tartalma, eszközrendszerei, (pl. előadás, interaktív előadás, csoportmunka, játék, stb...) és ezek megvalósítása. (Tapasztalati tanulás)
 • Szakmai tervezői műhely: Konkrét prevenciós program(ok) kidolgozása 

2. modul: Módszertan: 2 nap, 2 x 8 óra

 • Tréning nap: Az előadás és interaktív előadás ismérvei, csoportvezetési ismeretek, csoportdinamikai alapismeretek. (Tréning: tapasztalati úton történő tanulás.)
 • Szakmai tervezői műhely: Konkrét csoportok tervezése (Cél, tartalom, eszköz, módszer, megvalósítás) 

3. modul: Módszertan - módszertár: 2 nap, 2 x 8 óra

 • Tréning nap: Módszerek, eszközök, technikák (pl. dramatikus elemek, gamification /játékosítás/, feladatcsoportok, stb...) csoportdinamika, csoportvezetés, páros csoportvezetés.
 • Szakmai tervezői műhely: Saját csoportok tervezése, szervezése és megvalósítása. (Részletes kidolgozás)

Kiknek ajánlom?

 • Intézményeknek, szervezeteknek, teameknek. Hiszen a megelőzés egyaránt feladata mnden érintett szakterületnek. (Családsegítés, iskolai szociális munka.) Továbbá a témakörben működő civil és egyházi szervezeteknek.

Hol?

 • Helybe megyek, a ti településetekre, intézményetekbe.

Az egyes modulok természetesen külön - külön is megrendelhetők. Például dönthettek úgy, hogy ti csak az elsőt vagy a másodikat, netán a harmadikat rendelitek meg. Ez attól függ, hogyan, miként ítélitek meg az előzetes tudásotokat, tapasztalataitokat. Én elfogadom a választásotokat.

Várom szíves érdeklődéseteket az alábbi elérhetőségeimen:

Telefon: 0620 213 1847

Email:     vajdazsolt68@gmail.com