Rövid szempontrendszer esetmegbeszélő csoportokhoz

2017.08.21

Véleményem szerint esetmegbeszélő csoportot úgy érdemes tartani, részt venni benne, hogy a csoporttagok, konszenzussal elfogadják az egyes szempontokat, szempontrendszert, (változtatni, bővíteni lehetséges) majd megegyezés születik a csoportkeretekről, a szabályokról és a csoport tematikájáról - ha úgy tetszik - az egész szempontrendszeréről. Az alábbiakban ehhez szeretnék hozzájárulni egy lehetséges megközelítés közreadásával.

Bevezetés:

 • Mikor és hogyan jelentkezett a probléma
 • Ki észlelte, ki kért segítséget illetve ki jelzett? Röviden: Milyen módon került "látókörbe"?
 • Kik az érintettek az gyerek/egyén/család környezetéből?
 • Kik az érintettek a szakemberek/intézmények részéről? (Pl. iskola, házi orvos, stb...)
 • Milyen jellegű a probléma, mennyiben halmozott hatású

Amennyiben gyermekről van szó:

Általános bemutatás:

 • Fizikai tényezők
 • Pszichés tényezők
 • Pedagógiai vélemény

A probléma meghatározása:

 • Ügyfél szerint (Igen, életkortól függően a gyermek szerint is. Érzékeli - e a problémát? Egyáltalán problémának érzi - e?)
 • Családja szerint (Érzékelik - e a problémát? Egyáltalán problémának érzik - e?)
 • Szakemberek szerint
 • Az érintett, esetet előadó (esetgazda) szerint

Információk, célok, javaslatok a beavatkozásra:

 • Mit tudunk az iskolán kívüli helyzetéről (család, szülők, testvérek, kortárs csoport, baráti kapcsolatai, szabadidő stb...)
 • Mit tudunk a családjáról (általános bemutatás)
 • A család természetes erőforrásai
 • A gyermek erősségei (mire támaszkodhatunk a munka során vele kapcsolatban?)
 • Milyen szakembereket vonunk/vontunk be a megoldáskeresésbe, milyen eredménnyel
 • Eddig megtett intézkedések
 • Mi a rövid-, közép-, hosszú- távú célunk
 • Mihez kérünk segítséget
 • Milyen javaslataink vannak

Amennyiben felnőttről/családról van szó:

Általános bemutatás:

 • Fizikai tényezők
 • Pszichés tényezők
 • Személyes benyomások, érzések
 • Kapcsolati tőke
 • Tudás tőke, készségek, képességek
 • Családi háttér

A probléma meghatározása:

 • Ügyfél szerint (Érzékeli - e a problémát? Egyáltalán problémának érzi - e?)
 • Környezete (pl. családja) szerint: (Érzékelik - e a problémát? Egyáltalán problémának érzik - e?)
 • Szakemberek szerint (Amennyiben érintett más szakma képviselője is)
 • Az érintett, esetet előadó (esetgazda) szerint

Információk, célok, javaslatok a beavatkozásra:

 • Mit tudunk a kapcsolati rendszeréről (férje/felesége, élettársa, gyermeke(i), baráti kapcsolatai, munkahely, szabadidő stb...)
 • Mit tudunk a családjáról (általános bemutatás, szülők, testvérek...)
 • Az ügyfél/kliens/gondozott természetes erőforrásai
 • Az ügyfél/kliens/gondozott erősségei (mire támaszkodhatunk a munka során vele kapcsolatban?)
 • Milyen szakembereket vonunk/vontunk be a megoldáskeresésbe, milyen eredménnyel
 • Eddig megtett intézkedések
 • Mi a rövid-, közép-, hosszú- távú célunk
 • Mihez kérünk segítséget
 • Milyen javaslataink vannak

Megjegyzés:

Az egyes pontok, természetesen vitathatóak, megvitathatóak. Néhány esetben ezen, szempontok közül más és más hangsúllyal, jelentőséggel bírnak egyes alpontok. Elég csak a gyermekjóléti alapellátásra és a gyermekvédelmi szakellátásra gondolni. Továbbá, a fenti szempontrendszer, egy keretet ad csupán. Tetszőlegesen kiegészíthető, sőt, kell is, hogy a csoportban résztvevőknek személyenként és a csoport egészének is legyenek kiegészítő javaslatai. Például sok esetben genogram vagy ecomap készítése és prezentálása is segítheti a közös munkát.

Sikeres, eredményes esetmegbeszélő csoportokat kívánok minden kedves kollégának!

A fenti szempontrendszer letölthető itt:

Ajánlott irodalom: 

Pataki Éva: Az esetismertetéshez szükséges információk lehetséges köre

https://3sz.hu/sites/default/files/uploaded/pataki_eva_-_az_esetismerteteshez_szukseges_informaciok_lehetseges_kore.pdf