Szakmai - módszertani támogatások

2024.01.03

Szakmai módszertani támogatások szociális - gyermekvédelmi szakemberek és intézmények, szervezetek, team-ek részére

Kedves kollégák!

Például:

  • Családsegítők
  • Esetmenedzserek
  • Óvodai, iskolai szociális segítők
  • Más szakterületen, munkakörökben dolgozó szociális - gyermekvédelmi szakemberek

Az alábbiakban részletezem az általam nyújtott szakmai - módszertani támogatásokat.

1. Szociális esetmunka és alkalmazása - blended képzés, szakmai műhely

Azoknak ajánlom, akik tanulmányaik során nem találkoztak az esetmunka modellekkel és módszerekkel, és azok alkalmazásaival, netán felfrissítenék ilyen tárgyú tudásukat.

2. Szociális csoportmunka és alkalmazása 1. - tréning

Csoportok tervezése, szervezése és megvalósítása. Gyerekcsoportoktól, a szülői csoportokon át, különböző tematikus csoportokig bezárólag.

Általános ismeretek, tartalmak, módszerek.

3. Szociális csoportmunka és alkalmazása 2. - tréning

A tréning folytatásában lehetőséget nyújtok konkrét csoportmunka kidolgozására olyan célcsoportok részére, amelyet ti választotok. (Gyerekek, fiatalok, felnőttek, szülők stb...) valamint csoport típusok mentén is lehetséges a választás. Pl. prevenciós csoportok, korrekciós csoportok, probléma megoldó csoportok, stb...

4. Esetmegbeszélő csoportok módszertana - blended képzés, szakmai műhely

Az esetmegbeszélő csoportok típusai, fázisai, tartalmi összetevőik és módszerek a vezetésükhöz. Szempontrendszer és alkalmazása a gyakorlatban.

5. Jelzőrendszeri együttműködés - szakmai műhely, workshop

Újratervezés a meglévő erősségekre támaszkodva. A partnerség kialakítása. A szakmai együttműködés lehetőségei. Eszközök, módszerek a szakmaközi (interprofesszionális) együttműködéshez.

6. Team munka: Az intézményen belüli szakmai együttműködés rendszere - szakmai műhely

A családsegítő - esetmenedzser - óvodai, iskolai szociális segítő szakemberek és munkacsoportjaik együttműködése. Rendszerszemlélet és kompetencia alapú feladatfelosztás. Az együttműködés gyakorlata, módszertana.

7. Óvodai, iskolai szociális munka a gyakorlatban - képzés, tréning

Az óvodai, iskolai szociális munka célja, tartalma, eszközrendszere, módszerei. Átfogó tréning, gyakorlatias megközelítés, sok feladattal, önálló és kiscsoportos munkával.

8. Kommunikációs és készségfejlesztő tréning:

É.K.E.S. - tréning: Érzékenység, Kommunikáció, Empátia a Segítségnyújtásban

Főbb témakörök: Önismeret - Empátia - Kommunikáció - Konfliktuskezelés - Konstruktivitás

Tapasztalatom szerint időnként, időközönként fontos, hogy rátekintsünk szakmánkra, benne a helyzetünkre, fejlődési útjainkra és szakmai - emberi lehetőségeinkre. A tréning ezekhez nyújt segítséget, támogatást.

Kedves kollégák!

Ha a fentiek közül bármelyik számotokra nyújtott szolgáltatásom felkeltette az érdeklődéseteket, várom szíves megkereséseteket!

Elérhetőségeim:

Telefon: 0620 213 1847

Email: vajdazsolt68@gmail.com

                                                                                                                Üdvözlettel:

Vajda Zsolt

szociális munkás - szociálpolitikus

coach, tréner, szupervizor