Szockafé - Módszertanbolt

2017.11.12

FELHÍVÁS

Stábot keresek

SZOCKAFÉ - MÓDSZERTANBOLT SZERVEZÉSÉRE, MEGVALÓSÍTÁSÁRA


 • Részt vennél egy kreatív team-ben?
 • Hozzájárulnál egy - reményeim szerint - rendhagyó szociális szakmai kezdeményezés sikeréhez?
 • Adnál az idődből, energiádból, ötleteidből másoknak egy projekt megvalósítása érdekében?
 • Tennél valamit a szociális szakemberek szakmai párbeszédéért?
 • Végeznél önkéntes munkát csak úgy, "szerelemből" és mert azonosulni tudsz az alábbi projekt céljaival, tartalmával?
 • A szociális-, gyermekvédelmi szférában dolgozol? Netán ezt tanulod, ezt tanítod?
 • Olvasd el, kérlek az alábbi felhívásom és jelentkezz!

I. Cél:

Miért is? Minek is? Mire is?

Cél a közös tanulás. Technikák, módszerek megosztása és befogadása, elsajátítása az eredményes szakmai munka érdekében. Gyakorlat és módszerorientált szakmai rendezvények keretében csoportos "továbbképzés".

Mindezek érdekében:

Rendhagyó, workshop jellegű eseménysorozat tervezése, szervezése, elindítása és megvalósítása a szociális- gyermekvédelmi szférában dolgozó szakemberek részére és bevonásával. Olyan jellegű kisebb rendezvények megvalósítása, ahol módszerek, technikák, esetismertetések kerülnek bemutatásra, interaktív formában.

Munkacím: Szockafé - módszertanbolt

II. Tartalom:

Mit is? Mi ez?

Workshop? Szekció? Szakmai beszélgetés? Fórum? Kerekasztal? Szeminárium? Stb...

Ezek közül talán a workshop kifejezés illik leginkább a tartalomra. Ezért is gondoltam a Módszertanbolt elnevezést. Képzeljetek el egy 20 - 40 fős rendezvényt, ahol egy vagy több kolléga, netán egy egész team részletesen bemutat egy konkrét:

 • Módszert, technikát
 • Esetet
 • Csoportot, csoportmunkát
 • Közösségi cselekvést, közösségi munkát
 • Interprofesszionális együttműködést
 • Programot
 • Projektet
 • Jó gyakorlatot
 • Speciális szakterületet
 • És így tovább... a végtelenségig

III. Módszerek:

Hogyan is? Miként is?

Egyrészt:

Módszerek a szervezésben, szervezéshez:

Ezért kell, hogy jelentkezz! Ezt közösen alakítjuk ki. Én pusztán az elindítója, kezdeményezője vagyok a projektnek. Semmilyen "vezetői", koordinációs vagy bármilyen egyéb szerepre nem pályázom. A stáb szerkezetét, szervezetét, munkamódszerünket, feladatokat, felelősöket együtt találjuk ki.

Másrészt:

Előadói módszerek a rendezvényeken, eseményeken:

 • Prezentáció - majd azonnali kérdések órája
 • Interaktív előadás
 • Esetismertetés
 • Módszer bemutatás akár a jelenlévők bevonásával, részvételével
 • Rendhagyó szeminárium (A rendhagyó kifejezés értelmezését a fantáziátokra bízom :-) )
 • Action learning
 • Csoportmunka
 • Dramatikus előadás, csoport
 • Bármilyen tetszőleges egyéb módszer. Bízom a kreativitásotokban!

IV. Helyszínek:

Hol is lennének ezek a rendezvények?

Bárhol, ahol befogadó az adott intézmény, szervezet és rendelkezik alkalmas helyiséggel. Például:

Szakmai szervezetek, tanszékek, intézmények, civil és egyházi és egyéb szervezetek, művelődési -, közösségi házak - terek, vendéglátó ipari egységek :-) , "szabad ég alatt"... És így tovább...

Ugye azt nem kell mondanom, hogy az ország egész területére gondoltam. :-) 

V. Fontos megjegyzés:

Ami már rendelkezésünkre áll: Egy helyiség.

Telefonon egyeztettem Krémer Balázzsal a 3SZ (Szociális Szakmai Szövetség) elnökével. Támogatja a kezdeményezést és ez konkrétan azt is jelenti, hogy a Szövetség erre alkalmas helyisége rendelkezésünkre áll már az első- és akár további események helyszíneként.

VI. Időpontok, időtartamok:

Mikor is? Mennyi ideig? Milyen gyakran?

Szerintem kezdetben havonta, kéthavonta. Megbeszéljük. Az időtartamot pedig mindig az előadó és a téma szabja meg. Minimum feltételek: 90 perc a kérdésekkel, interaktív elemekkel együtt. Maximum idő: 240 perc

VII. Célcsoport:

Kiknek szólna ez az eseménysorozat?

Elképzeléseim szerint kezdetben kifejezetten a szociális- gyermekvédelmi terület szakembereinek szólna a program, majd interprofesszionális együttműködés keretében - amennyiben lesznek olyan tartalmak, ami más szakterületet is érint és érdekelhet - bevonnánk az oktatási és egészségügyi és más érintett szférát is. Meghirdetnénk például pedagógus és védőnői, illetve egyéb fórumokon.

Valahogy így:

Érdekel a gyermekvédelem? Vagy: Érdekel a drog prevenció és rehabilitáció? Akkor gyere el ide ekkor és ekkor erre a rendezvényre stb...)

Természetesen, mint előadókra, módszermegosztókra is számítunk majd a társszakmák képviselőire.

VIII. Összefoglalva: (Ha úgy tetszik, vízió):

Rövidtáv: Rendszeres események a szociális-, gyermekvédelmi szférával és szférában.

Középtáv: Kiterjesztés, interprofesszionalitás, szakmaköziség.

Hosszútáv: A hálózatosodás jegyében helyi stábok rendezésében regionális vagy ami még jobb lenne megyei szinten ilyen események. (A járási szintet már nem is említem, :-) igaz, ott már vannak hasonlók remélhetőleg a jelzőrendszeri megbeszélések, és egyéb teamek keretében.)

IX. Megvalósítók:

Kik csinálnák? Kik alkotnák a stábot?

Bárki, szociális szakember, és/vagy hallgató, aki örömmel és önkéntesen, de elkötelezetten és megbízhatóan részt akar venni a szakmai párbeszéd és közös tanulás élményében. Nyitott a különböző szakmai megközelítésekre, érdekli a szakmai közösségi munka és a szakmai hálózatépítés és tenni is akar mindezek érdekében.

X. Jelentkezés:

Mint írtam, fontos az elköteleződés és a megbízhatóság. Ezért kérlek, töltsd le, és ki, az alábbi (csatolt) jelentkezési lapot és küldd el a benne megadott határidőre és címre.

Első találkozónkat november végére, december elejére tervezem... mondjuk a "Nem adom fel" kávézóba.

Köszönöm szépen, hogy elolvastál!

Vajda Zsolt