A szociális munkás egy napja: Ami van, és ami ideális - optimális lenne…!

2017.09.13

Pályázatot hirdetek!

Cél:

Kerüljön bemutatásra, hogy eredetileg mi a feladata, célja, tartalma a szociális munkának és benne a szociális munkásnak egy adott szakterületen, intézményben, szervezetben. Kapjunk képet a szakember által ideálisnak, optimálisnak tartott munkáról, munkamódszerekről és ezzel párhuzamosan akár ezzel szemben (ha eltér) a mindennapi valóságról, napi gyakorlatról.

Indoklás 1.:

Annyiszor bíbelődnek egyesek, hogy megfogalmazzák, pláne megértessék a környezetükkel, hogy mivel is foglalkozik, mivel kellene foglalkoznia egy segítő szakembernek, szociális munkásnak, szociálpedagógusnak. Hát most itt a lehetőség gyakorlatorientáltan, átgondoltan, érthetően megfogalmazni! Ugyanakkor arra is lehetőség nyílik, hogy kritikusan bemutatásra kerüljön, az ideális - optimálistól eltérő "kényszer cselekvések" összessége.

Módszer:

Egy bármilyen szakterületen és munkakörben dolgozó szociális munkás egy napjának bemutatása napló jelleggel és két verzióban egyszerre egy pályázaton belül.

 1. Ahogy a pályázat írója szerint kellene, kívánatos, ajánlott lenne, hogy történjen
 2. Ahogy a valóságban zajlik

Indoklás 2.:

Én azt tapasztalom, hogy sok szakterületen, intézményben és munkakörben háttérbe szorul a szociális munka lényege, a segítő attitűd, az érdekvédelem, a támogató, empatikus hozzáállás és még hosszan sorolhatnám munkánk, hivatásunk lényegi elemeit, legyenek azok elméleti tudások és/vagy készségek és/vagy technikák és/vagy módszerek és/vagy mindezek összessége.

Helyettük sok helyen ellenőrzés, kontroll, bürokrácia és ügykezelés folyik a kliensekkel, ügyfelekkel kapcsolatban.

Sokan szenvednek ettől a szakmában. Ügyfelek, kliensek, szakemberek egyaránt.

Több fórumon, hétköznapi beszélgetésekben továbbá igényes, szinvonalas cikkekben, kutatásokban is megfogalmazódnak hasonló gondolatok. Véleményem szerint ezek egy része megmarad a panaszkodás, ventilálás szintjén (ez is fontos, persze), másik részeik meg olyan elméleti, teoretikus síkon mozognak, hogy a gyakorlati alkalmazhatóságuk rendkívül nehéz.

Hát akkor írják meg, maguk a szakemberek a gyakorlatot! Hogyan szeretnék? Miként képzelik egy napjukat, hetüket. Mi az az alap, ami véleményük szerint a mindennapi szakmai cselekvésük, működésük gerincét kell(ene), hogy alkossa?

Bármely szakterületen, nem csak a 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet szerinti szakterületeken, melyek az alábbiak:

 1. családvédelem, családgondozás,
 2. gyermekjóléti alapellátás,
 3. gyermekvédelmi szakellátás,
 4. pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása,
 5. idősek szociális ellátása,
 6. hajléktalan ellátás,
 7. fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja.

Hanem, például bármely projekt, program, alternatív ellátás, szolgáltatás képviselői, munkatársai is írjanak, pályázzanak!

Néhány lehetséges variáció: Iskolai szociális munka, tanoda, közösségi házak, kórházi szociális munka, alternatív ellátások, szolgáltatások bármilyen szakterületeken és így tovább...

Díjazás:

 1. díj: Mély hódolat, lelkes gratuláció és megható elismerő szavak
 2. díj: Hódolat, gratuláció, és elismerő szavak
 3. díj: Gratuláció és elismerő szavak

:-)

Bocsánat, nekem nincs módom mást adni, nyújtani. Természetesen a beérkezett írásokat - a szerzővel való egyeztetés után - blog bejegyzés formájában közzéteszem minden általam ismert fórumon. A szerző, ha akar, anonim is maradhat.

Határidő:

2017. 10. 06.

E-mail, ahová írhattok:

igyislehetlehetigyis@gmail.com

Kérlek benneteket a "tárgyban" írjátok oda: "Pályázat"

Az alábbiakban egy vázlatos, hangsúlyozom, vázlatos példával szeretném illusztrálni a pályázat lényegét.

Egy ideális - optimális napom családgondozóként

07.30. Ma nem az irodában kezdek. Meg kell látogatnom egy gyermekét egyedül nevelő édesanyát, hogy átbeszéljem vele az állásinterjút, amire 10.00 - re megy. Fontos neki, hogy összefussunk. Csak 10 perc az egész.

08.30. megérkezem az irodába. Tegnap délután futott be egy jelzés a közeli iskolából, fel kell hívnom őket.

09.15 - ig vagyok az irodában, némi telefon, papírmunka, majd átmegyek az iskolába.

09.30. Két iskolai megbeszélésem van. Egyik egy osztályfőnökkel egy magántanulói kérelem miatt, másik az iskolapszichológussal és/vagy egy másik osztályfőnökkel egy másik gyerek miatt. Sietnem kell, mert 11.30 - kor védelembe vételi és/vagy esetkonferenciám és/vagy elhelyezési/felülvizsgálati tárgyalásom és/vagy egy megbeszélésem lesz az esetmenedzseremmel.

11.30 - 13.00 A fenti esemény lezajlott. Eredménye: ...

13.00 - 13.30 Bekapok egy egytálételt valahol vagy beugrom az irodába mikrózok valami kaját aztán dokumentáció. A mai nap eddigi dokumentumait írom egészen 15.45 - ig.

16.30 -ra megyek környezettanulmányt és/vagy családlátogatás és/vagy családgondozást végezni. (Ugye érezzük a különbséget a látogatás, "ránézés" és a "gondozás" között?)

Ma hosszú napom volt, de így terveztem. A főnököm teljesen tisztában van a munkánk jellegével így munkaidőnk részben kötött munkaidő. Ma például 17.45 - kor lépek ki a családtól és sietek haza, de semmi gond, holnap nem kell rohannom 07.30 -ra az irodába, mert teljes a bizalom a főnök és a team minden tagja között és ma úgyis több volt a munkaidőm. Holnap 10.00 - kor kezdek egy családnál, délután meg kamaszcsoportom lesz 13 - 15 évesekkel a központ klubszobájában. Ez 14.00 - 16.00 között lesz, suli után egyből nálam/velem kezdenek. Így beszéltük meg anno és jönnek is szívesen. Nagyon szeretem a csoportnapokat. Néha arra gondolok, hogy több is lehetne. :-) A csoport után végzek is aznapra.

Holnapután alapvetően családlátogatásaim lesznek. Így ütemeztem őket, mert én vagyok a szakember és én tudom kihez, mikor megyek.

Azt követő napon meg ügyeletes vagyok délelőtt, délután meg fogadóórám van. Akit tudtam behívtam, akiknél reális elvárás volt, hogy bejönnek. Aznap még a heti dokumentációm és levelezésem intézem.

... és így tovább...

Hát ennyi!

Ezzel "szemben" állhat az, ami a mai, mindennapos tapasztalat. Rohangálás - pattogás, az intézmények között. Szakmai partnernélküliség, hazavitt dokumentáció, frusztráló helyzetek tömkelege, 8 órát tartósan meghaladó munkavégzés, stb..stb.. stb... Azt fontosnak tartom megjegyezni, hogy ebben a valóságról, a mindennapokról szóló részben nem a legdurvább esetek bemutatását várom. Az a munkánk része! Azt vállaltuk! Nem esetek bemutatása a cél. Nem az a célja a pályázatnak, hogy dermesztő legyen, hanem annak a "gyakorlatnak" azoknak a körülményeknek, mindennapoknak a bemutatása, ami ellehetetleníti hogy valódi segítő - támogató - érdekvédő és még sorolhatnám a jelzőket - munkát végezzünk.

De ezt, ti, akik mindennap átélitek, mondjuk a "reguláris" intézményekben, sokkal hitelesebben és kritikusabban le tudjátok írni! Persze ezek csak azokra vonatkoznak, akik valóban próbálnak megfelelni a szakmai, etikai és emberi elvárásoknak. Mindenki másról, akikről például a Vitaindító a szociális szakmáról 2016. c. dokumentumban írok, akik csak fegyelmeznek, ellenőriznek, csak elvárásokat képesek támasztani az ügyfeleikkel szemben, akik csak kontrollálni tudnak, vagy visszaélni a hatalmukkal, tehát a nem szakemberek, szóval, mindez rájuk nem vonatkozik. Szerintem ők, azt sem tudják, miről és minek is beszélek itt. :-) Legyen nekik könnyű a napjuk! :-)

Szóval van kedvetek egy ilyen pályázathoz kedves kollégák? Bármilyen területen is dolgoztok?

Ha ezzel, amit eddig leírtam sikerül megszólítanom benneteket, kész vagyok más tartalmakról is egyeztetni a későbbiekben :) Például esettanulmányok, esettörténetek, interjúk, narratív interjúk, stb..., de most még ezzel, a kétoldali bemutatással próbálkozom. (Ideális vs. valóság)

Példának, inspirálónak még ide tennék egy iskolai szociális munkás heti "órarendjét", amit szintén ideálisnak - optimálisnak gondoltunk anno. Ezt még a Gyerekesély programban dolgoztuk ki kollégáimmal.

Az iskolai szociális munkás lehetséges heti tevékenységei az iskolában és iskolán kívül:

Forrás: Vajda Zsolt: Az iskolai szociális munka bevezetésének módszerei a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben (Kismódszertan. 2011. ) (MTA- GYEP kézirat)

Megjegyzés: Hétfőnként reggel, a hétvége történései miatt fontos, hogy az iskolai szociális munkás is fogadja a gyerekeket, esetleg szülőket. A munkaidő, részben kötött munkaidő. A fogadóórák időpontjai , mint minden más tevékenység időpontjai, szabadon mozgathatók. Például fontos lehet későbbi délutáni fogadóóra is. Az üresen hagyott részletek, négyzetek természetesen nem a sziesztát jelentik, pusztán nem konkrét helyhez és/vagy időponthoz köthető szakmai munkát takarnak. Tehát ott azt végzi a szakember, ami éppen aktuális, szükségszerű. Egyes közösségi programok pénteken lényegesen tovább is tarthatnak, sőt, egyes programok kifejezetten hétvégén valósulnak meg, így ennek függvényében alakulhat a hétköznapi munkaórák száma.

Nem tudom, most, az óvodai - iskolai szociális munka pályázatok elindulásakor, mennyire reális a fenti táblázat. Tartok tőle semennyire. Érdemes lenne megnézni egy mai iskolai szociális munkás napját és hetét! Vajon mennyi jut benne esetmunkára, szociális csoportmunkára, pláne közösségi szociális munkára, hogy például szakmaközi együttműködésről ne is beszéljek.

Visszatérve felhívásom elejéhez, lényegéhez:

Írjatok egy megálmodott optimális - ideális szakmai napotokról, szakmai tevékenységeitekről aznapra vonatkozóan. Amit ti gondoltok, hogy az lenne jó, ha úgy történne. Ha kevés az egy nap, írjatok kettőről vagy egy hétről! Mint próbáltam én is. Naplószerűen, időintervallumokban.

Fontos, hogy írjatok egy másik verziót, hogy ezzel szemben, a valódi szakmai munka helyett voltaképpen mivel is kényszerültök foglalkozni! Miként is telik egy nap, több nap, egy hét a valóságban!

Cím, ahová írhattok, ahová a pályázatokat várom:

igyislehetlehetigyis@gmail.com

A tárgyban írjátok oda legyetek szívesek: "Pályázat"

Mindenkinek jó munkát és érdekfeszítő, dokumentarista, pályázatokat kívánok! És persze örömmel, sikerekkel teli munkavégzést, hiszen akkor máris nem munkának minősül pusztán, hanem annál lényegesen jobbnak, többnek!

Tisztelettel:

Vajda Zsolt

Szociális munkás

https://www.co-treme.hu/


Ha tudsz, ismersz olyan kezdeményezést, futó programot, projektet, cselekvést, amit szívesen megosztanál, akkor kérlek, oszd meg itt a blogban is. Csupán egy e-mail a lenti címre vagy kommentelj egy adott témához és ott oszd meg. Szimpla leírások nem túl szerencsések! Link, honlap, videó, valamilyen dokumentum fontos volna. Tehát olyan, ami elektronikusan, "látványosan" és vállalhatóan, had ne mondjam hitelesen megosztható.

Minden konstruktív ötletet, javaslatot, segítséget, örömmel fogadok!

E-mail, ahová írhattok, anyagokat küldhettek:

igyislehetlehetigyis@gmail.com