Páratlan iroda

2017.07.16

"Egyedülálló szolgáltatás, nem csak egyedülálló szülőknek"

Az alábbi humán segítő szolgáltatás a szakmaközi együttműködés, az önkéntes munka, a társadalmi felelősségvállalás és a tenni akarás szép példája.

Páratlan Iroda:

Célcsoport:

 • Egyedülálló szülők, tekintettel a férfiakra is
 • Mozaik családok
 • Családok
 • Humán szolgáltatások szakemberei (egészségügy, oktatás, szociális, civil, kulturális és egyházi szféra)

Szolgáltatások:

Információnyújtás:

 • Humán szolgáltatások, intézmények, elérhetősége, szakmai profilja, szolgáltatásaik, ellátásaik, szakembereik az egészségügy, szociális, gyermekvédelem, pedagógia, mentálhigiéné, civil-, és egyházi, valamint a kulturális szféráról, szakmai területekről. Egyfajta adatbázis létrehozása és információs szolgáltatás.

Tanácsadás:

 • Ingyenes jogi tanácsadás
 • Szociális tanácsadás
 • Nevelési tanácsadás
 • Segítő beszélgetés
 • Mentálhigiénés szolgáltatás
 • Pszichológiai tanácsadás
 • Családterápia
 • Coaching
 • Mediáció

Csoportfoglalkozások, tréningek az alábbi témakörökben:

 • Önsegítő csoport
 • Családi életciklusok, szerepek, minták
 • Gyermeknevelés
 • Szocializáció
 • Párkapcsolat
 • Kommunikáció
 • Önismeret
 • Konfliktuskezelés
 • Asszertivitás
 • Álláskeresés
 • Önfejlesztés, "Life for learning"...
 • ...és egyéb témakörökben, a szükségleteknek, jelzéseknek, igényeknek megfelelően

Közösségszervezés, közösségi munka:

 • On-line: Facebook csoport(ok), honlap(ok), egyéb, internetes felületek. (Fórumok, blogok, esetlegesen e-learning és/vagy fájl megosztó szolgáltatások.)
 • Off-line: Kulturális programok szervezése, rendhagyó kirándulások, gyerekruha - börze, családi és csoportos hétvégék, akciók - flashmob-ok, nyári táborok minden, amit csak kigondol és kidolgoz a team, illetve ami szükségletként megjelenik az ügyfelek (tagok) és partnerek körében.

Szakmai - humán háttér:

Szakmai együttműködés, interprofesszionalitás:

 • Érzékenyítő tréningek humán szakemberek részére, az egészségügy, oktatás, szociális- és gyermekvédelem, valamint egyéb humán területek, civil és egyházi szféra képviselői, érdeklődői részére. Például a gyermeküket, gyermekeiket egyedül nevelőkről.
 • Speciális tartalmú tréningek a humán szakemberek részére. Például: Intézményi és személyes kommunikáció egyedülálló és családos férfiakkal, apákkal a védőnők, bölcsődék, óvodák, és iskolák részére.
 • Szakmaközi megbeszélések, workshop-ok szervezése és koordinálása
 • Esetmegbeszélő csoportok szervezése
 • Figyelemfelkeltő akciók szakmai résztvevőkkel. (Pl.: Szoptatás előnyei, mammográfiai szűrés fontossága, és így tovább...)

Fizetett alkalmazottak:

 • Irodavezető
 • 2 fő munkatárs

Megbízott és/vagy számlás munkatársak:

 • Szükségletek, igények és anyagi lehetőségek szerint
 • Jogász, pszichológus, szociális szakember,

Stratégiai partnerek:

Helyi és országos szintű:

 • Szociális, oktatási egészségügyi és kulturális intézményrendszer, intézmények, szakemberek
 • Civil szervezetek. Itt elsősorban aktív és cselekvő civil szervezetekre gondolok.

Önkéntesség:

Az iroda működtetéséhez elengedhetetlen az önkéntes munka igénybevétele. Felsőoktatásban tanulók felkeresése, munkaerőpiacon résztvevők társadalmi felelősségvállalása. Különböző gyakornokok fogadása és így tovább...

Támogatás - Szponzoráció:

Magas színvonalú, eredményes fundraising szükséges.

Kis kitérő:

Tudom, ezek mind feladatai is voltak, lehettek volna a Családsegítő Központoknak. De ezek soha nem valósultak meg azokban az intézményekben.

Egyrészt, mert nagyon hamar kialakult az ügyfélkörük a zömmel szociálisan hátrányos helyzetű családokból és ez annyira lekötötte minden energiájukat, hogy tűzoltáson kívül nem nagyon futotta semmire sem az erejükből, lehetőségeikből. Természetesen tudtak lenni kivételek, de ők csak a "szabályt" erősítették. (Még hosszan lehetne sorolni az okokat, jogszabályi háttér, feladatleosztás, stb... de nem ez a téma itt, most.)

Másrészt, meg mára gyakorlatilag megszűntek a Családsegítő központok. Amit ma Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnak (Központnak hívunk) sokszor az alapfeladatait sem tudja - önhibáján kívül - ellátni, nemhogy ilyen "luxus" szolgáltatásokat kínálni.

Harmadrészt, én szeretnék egy olyan országban élni, ahol a terület szakminisztériuma (Mert van olyan. Álmomban. :-) ) maga hoz létre egy ilyen minta, referens irodát, majd annak mintájára, hálózatosodás útján egyre - másra nyílnak a regionális, majd, megyei irodák... Na, itt szoktam felébredni. :-)

Az iroda nyitva tartása:

H - P 10.00 - 18.00 (Szükségletek és igények szerint ettől el lehet-, sőt, javasolt eltérni!)

Az iroda elérhetőségei:

Bizonyára rájöttél kedves olvasó, hogy ilyen iroda nem létezik! Ez egy kezdetleges médiahack! Médiahekk, ha így jobban tetszik. :-)

De mégis, az iroda létezik! Egyelőre papíron, laptopon. Leírva, részletesen kidolgozva, fenntartói szerkezet, hálózati kiépítési terv, infrastrukturális, személyi és anyagi feltételek tervezésével. :-)

Indoklás:

A fenti írás csupán gondolatkísérlet arra, hogy, ha figyelembe vennénk az alábbi tényeket, akkor milyen szolgáltatásokkal segíthetnénk az érintetteket.

A tények:

Forrás (az egyes következő. 1 - 4. pontokat alátámasztó adatok):

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepmozg/nepmoz15.pdf


1. Jelenleg a házasságon kívül született gyermekek aránya, több mint 50%

Házasságon kívül született gyermekek: kb. 53%

Házasságon belül született gyermekek kb. 47%

Lásd a forrást: 5. Sz. ábráját! (4. Oldal)

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy minden második gyerek egyszülős családban nő fel. Nem. Bejegyzett és nem bejegyzett élettársi kapcsolatok, mozaik családok, és még sok minden forma, hiszen az élet sokrétűbb, változatosabb, mint ahogy azt statisztikával le lehetne írni, modellezni. Amiből természetesen nem következik, hogy statisztikára nincs szükség! Éppen ellenkezőleg!

2. 1990 - hez képest a teljes népességben a házasságkötések száma mintegy harmadával csökkent

Lásd a forrás 2. Sz. tábláját! (6. Oldal)

3. A nőtlenek, hajadonok aránya pedig megduplázódott. (ami nem azt jelenti, hogy nincs gyerekük, Sőt, ha figyelembe vesszük az egyes pontot épp az állapítható meg, hogy itt születik a gyermekek fele.)

Lásd a forrás 10. Sz. ábráját! (Kördiagram, 6. Oldal)

4. 2015 - ben 45.900 házasságkötésre 20.600 válás esett. Ez csaknem a fele.

Lásd a forrás: 2. sz. tábláját (6. Oldal)

Tehát, kijelenthető, hogy a gyerekek nagy része, csaknem fele házasságon kívül születik, valamint a házasságok megközelítőleg 45% - a válással végződik.

Itt most, terjedelmi és adatközlési problémák miatt nem tudom bemutatni az élettársi viszonyok adatait.

Lehet búsongani, fejet csóválni, esetleg társadalmi összeomlást (nemzethalált) vizionálni, de attól még ezek tények. Akik meg úgy gondolják, hogy régen bezzeg nem így volt, azoknak érdemes átnézni néhány korábbi statisztikát (valóban néhány adat és arány más volt) de érdemes azt is szem előtt tartani, hogy a mostani házasságképes, családot alapítani képes és gyermeket vállalni képes korú generáció, az előző - "régen minden jobb volt" - családokban és nem családokban nőtt fel. Tehát fel kell tenni azt a kérdést: Vajon milyen mintát adott át, milyen szocializációs sémát nyújtottak gyermekeiknek az előző generáció házasságai és családjai, ha azok ilyen "eredménnyel" végződtek?

Véleményem szerint minden humán szolgáltatásban dolgozó szakembernek figyelembe kellene venni a fenti tényeket és szakmaközi együttműködés keretében változatos, sokrétű, ugyanakkor komplex szolgáltatási palettával kellene segíteni, támogatni a családokat. Legyen az egyedülálló, mozaik, örökbefogadó, nevelőszülői, vagy éppen azonos neműekből álló család. Mert a családok lényegesen sokszínűebbek, mint azt a törvényekben, hivatalokban próbálják elképzelni, pláne meghatározni.

A velük való közös munkához kívánok minden szakembernek sikerekben gazdag, örömteli szakmai utat, életpályát!

Tisztelettel:

Vajda Zsolt

Szociális munkás

https://www.co-treme.hu/

Budapest, 2017-01-06