Virtuális Módszertani Központ

2020.04.19

Virtuális Módszertani Központ

Iskolai szociális munkások részére

/Módszertanbolt - Módszertárpolc/

Kedves kolléga!

A te szakterületeden működik módszertani központ? Ha igen, az szuper. Ha nem (például Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálatok, Központok, Óvodai, iskolai szociális segítők, stb...) akkor igényelnél gyakorlati, tapasztalatokon nyugvó módszertani anyagokat, rendezvényeket, workshopokat, tréningeket, képzéseket, szolgáltatásokat? (Nem a minisztériumi protokollokra gondolok.) Írásomban egy adott szakterület képviselői felé szólok, de természetesen átgondolásra, meggondolásra javaslom a többi, ebben a kérdésben érintett szakmai terület részére is. Fogadjátok megértéssel, türelemmel és némi nyitottsággal. 

Kedves óvodai - iskolai szociális segítők és szakmai partnereik!

A Koronavírus okozta jelenlegi helyzet, a korlátozó intézkedések, sok mindenre megtaníthatnak és megtanítottak minket. Engem számos dolog mellett arra, hogy ne ragaszkodjak minden egyes szakmai ötletemnél a személyes találkozásokhoz. Engedjem el az offline teamek kizárólagos világát, fókuszáljak az online világra, a digitális térre is. Tanulom, hogy nincsenek távolságok és hogy kiváló együttműködések születhetnek konkrét fizikai megjelenés, fizikai kapcsolatok nélkül is. Mindezek természetesen nem a reális világ rovására történnek. Éppen ellenkezőleg: az mellett! Azok jelentőségét még inkább kiemelik. Gondoljatok csak bele, ma már a mobilok korában naponta szelektálunk, hogy mi az, amit és akivel telefonon tudunk megbeszélni, és mihez elengedhetetlen a személyes találkozás. Mindezeket a napi válogatásokat és a döntéseket a magánéletünkben és a szakmai munkánkban is napi rendszerességgel meghozzuk. Meggyőződésem, hogy a virtuális térben végzett együttműködések kiemelik, aláhúzzák a személyes találkozók fontosságát. Ezért most hálózatépítésbe fognék veletek! Minden érdeklődővel! Lássuk mit is kínálok nektek!

Kedves Kollégák!

 • Képzeljetek el egy szakmai közösséget, ami értetek dolgozik, veletek együtt.
 • Képzeljetek el egy szakmai közösséget, amely jó gyakorlatokat oszt meg.
 • Képzeljetek el egy szakmai közösséget, akik kiadványokkal segítik munkátokat.
 • Képzeljetek el egy szakmai közösséget, akik workshopokat hirdetnek, előadásokat tartanak.
 • Képzeljetek el egy szakmai közösséget, akik tréningeket, képzéseket tartanak.
 • Tulajdonképpen képzeljetek el egy módszertani központot, anélkül, hogy hivatalosan kinevezve lenne. Ehelyett szakemberek spontán közösségéről beszélek a hálózatosodás jegyében.
 • Tulajdonképpen képzeljetek el egy szakmai közösséget, melynek munkájába bárki bekapcsolódhat és munkájuk gyümölcsét mindenki élvezheti.

Ez lenne a Virtuális Módszertani Központ. VMK.

 1. Virtuális, mert elsősorban online térben szerveződik, működik, de természetesen off-line programokat, szolgáltatásokat is nyújtana!
 2. Virtuális, mert nem szervezet, nem intézmény, hanem szakemberek laza közössége.

Hálózatépítés! On-line és off-line egyaránt! Az ötletem nem minden előzmény nélküli. Off-line változatát, korábban már megpendítettem a szociális szakma egészének részére, itt:

https://www.co-treme.hu/l/szockafe-modszertanbolt/

Az akkori felhívásomnak volt némi eredménye. Többen jelentkeztek, a blogbejegyzésben megfogalmazott témával kapcsolatban, levelezések történtek, majd egy csoportos találkozóra is sor került a Nem Adom Fel Kávézóban. Aztán elhalt a folytatás. 

Most, némi változtatással, szűkítéssel kifejezetten az óvodai - iskolai szociális segítőknek írok. Hozzátok szólok. A továbbiakban nemes egyszerűséggel iskolai szociális munkáról, iskolai szociális munkásokról írok. Ezt a kifejezést fogom használni. Hogy miért? Mert amit csinálunk, csináltok, azt így hívják. Ez a neve. Mind a hazai és nemzetközi gyakorlatban, mind a hazai és nemzetközi szakirodalomban. A hazai gyakorlat és szakirodalom alatt természetesen a 2018-ig megjelent gyakorlatokat és irodalmat értem. Én követem ezt a hagyományt. A nemzetközi gyakorlat és szakirodalom, meg úgyis maradt az eredeti elnevezésénél. Mert az! Iskolai szociális munka. Ami magába foglal minden oktatási intézményben és intézménnyel kapcsolatos szociális munkát, legyen az óvoda, iskola, középiskola, kollégium.

Természetesen ettől még mindenki más úgy hívja magát, ahogy szeretné. Én maradok az iskolai szociális munkánál és iskolai szociális munkásnál.

Szóval:

 • Mit gondoltok egy virtuális módszertani központról?
 • Mi a véleményetek tudás és tapasztalatmegosztásról?
 • Szeretnétek - e gyakorlati megközelítésű írásokat olvasni az iskolai szociális munkáról?
 • Részt vennétek - e szakmai tréningeken?
 • Részt vennétek - e szabad, független továbbképzéseken? (Szabad és független alatt, azt értem, amit a szó jelent. Nem kötött, nem hivatalos, ugyanakkor szakmailag minőségi!)
 • Részt vennétek - e szabad, független tréningeken? (Szabad és független alatt, azt értem, amit a szó jelent. Nem kötött, nem hivatalos, de ugyanakkor szakmailag minőségi!)
 • Részt vennétek - e akkreditált képzéseken?
 • Részt vennétek - e akkreditált tréningeken?
 • Olvasnátok - e módszertani kiadványokat, ahol egyetlen mérce van: A gyakorlatias, tapasztalatokon alapuló, megfelelő szakmai színvonal.
 • Éreztek - e magatokban annyi bátorságot, hogy egy ilyen szerveződésnek nem csupán "haszonélvezői", hanem aktív tagjai, szerzői, workshopvezetői, előadói, trénerei, stb... legyetek?

Nos, akkor a Virtuális Módszertani Központ tud nektek választ adni.

Mint láthatjátok a fentebbi, korántsem teljes felsorolás nem csak virtuális szolgáltatásokat nyújt, hanem a fizikai valóságban is működik!

Hogyan is képzelem? Mi is ez?

Az előbb azt írtam, mindez nem volt minden előzmény nélkül. Ez így igaz. Sőt. Bemutatok nektek egy működő példát. Egy piaci alapon szerveződő szakmai közösséget, a honlapjukon keresztül. 

Ahogy a nevük is mutatja MÓD-SZER-TÁR. Fő tevékenységük: Szakmai módszertani segítségnyújtás elsősorban óvodák, óvodapedagógusok részére.

A MÓD-SZER-TÁR -t személyesen ismerem. Dolgoztam velük és nekik. Kiváló szervezők. Nagyszerű szakemberek. Azt külön kiemelem, mennyire nyitottak a szakterületük határain túlra is. Magam is így kerültem kapcsolatba velük. Meghívtak néhány workshopjukra foglalkozást vezetni és előadást tartani. Igen, mint szociális munkást. 

Itt például, az (oldal alján!!!) egy óvodavezetőknek szóló szakmai nap egyik interaktív előadásáról láthattok képgalériát:  https://www.co-treme.hu/szolgaltatasaim/

Szóval? Mi a véleményetek?

Ha sikerült felébresztenem bennetek az érdeklődést, akkor várom e-mailben az elérhetőségeiteket. Írjátok meg mit gondoltok, írjátok meg ötleteiteket és térjetek ki, hogy ti magatok miben, hogyan látjátok a részvételeteket ebben a szakmai (nem pénzügyi, nem gazdasági) vállalkozásban.

Email, telefon, skype vagy egyéb elektronikus, real time képet is adó elérhetőség egyaránt fontos. Ha megengeditek, mindháromhoz ragaszkodom, hiszen közös munkánk alapja e három típusú kapcsolattartás.

Email címem: igyislehetlehetigyis@gmail.com

Telefonom: +3620 213 1847

Skype: vajdazsolt1

Fontos!

Tudom, van már két szervezet is az iskolai szociális munkások részére:

Mindkét egyesületre nagy szükség van. Sok sikert és jó munkát kívánok nekik a partnerség jegyében. Minden bizonnyal keressük is majd az együttműködés lehetőségeit a két szervezettel. Én más utakat próbálok ajánlani: Virtuális Módszertani Központ életre hívását!

Személyes - és természetesen önkéntes - felajánlásom:

 • A kezdeti koordináció. Levelezés, személyek összekötése.
 • Egy kezdeti honlap (ingyenes) szerkesztése az elején (Először rólunk szólna, a kéréseinkről, felhívásainkról, esetlegesen a beérkezett munkaanyagokról)
 • Ha tisztázódnak a célok, tartalmak, módszerek, idők, helyek, stb... akkor ezek összefoglalása egy ppt - s előadásba, ami tovább terjeszthető. (Ha valaki ügyes preziben, szeretettel várom a segítségét!)
 • Ha megfelelő számban lesz jelentkező a kezdeti alapító munkacsoportba, akkor annak a wokshopnak a megszervezése, (időpont, hely, egyebek) és (le)vezetése.

Minden más rajtatok múlik!

Terveim szerint, ha elindul a módszertani központ, fokozatosan visszavonulnék. Semmilyen formális, informális helyet, pláne pozíciót nem kívánok benne betölteni. A cél a hálózatosodás. Szakembereknek a közös szakmai érdeklődésüknek megfelelő és annak mentén szerveződő szakmai hálózat. 20 éve a XXI. században járunk. Szerintem időszerű! Szerintetek kollégák?

Fontos megjegyzés 1.: Ha valaki közületek vagy ismerőseitek közül úgy dönt, hogy megcsinálja piaci - szakmai alapon, mint fentebb a példámban a MÓD-SZER-TÁR, hát vigye az ötletet és csinálja meg! 

Fontos megjegyzés 2.: Ha valamely szervezet, intézmény, had ne mondjam tudásközpont, úgy dönt, hogy megcsinálja szakmai - módszertani - szervezeti alapon, hát vigye az ötletet és csinálja meg!

Várom érdeklődéseteket, jelentkezéseiteket, ötleteiteket és vállalt hozzájárulásaitokat!

Köszönettel:

Vajda Zsolt

Szociális munkás

www.co-treme.hu/